Tổng Quan về kỳ thi và chứng chỉ IELTS (Phần 2)

 1. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:
 2. Có mấy loại hình thi IELTS?
 3. Cấu trúc đề thi IELTS như thế nào?
 4. Thang điểm IELTS như thế nào?
 5. GIẢI ĐÁP
 6. Có mấy loại hình thi IELTS?

Có 2 loại hình thi:

 • Khối thi học thuật (Academic Module): dành cho các đối tượng muốn học tập và nghiên cứu bằng tiếng Anh ở bậc đại học hay sau đại học.
 • Khối thi đào tạo tổng quát (General Training Module): chủ yếu dành cho mục đích định cư hay đi làm nên nhấn mạnh vào các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong đời sống xã hội và học tập (bậc trung học, học nghề,…).
 1. Cấu trúc đề thi IELTS như thế nào?

IELTS đánh giá toàn diện trình độ sử dụng tiếng Anh ở tất cả 4 kỹ năng:

 • Nghe (Listening)
 • Đọc (Reading)
 • Viết (Writing)
 • Nói (Speaking)
 • Cả 2 khối thi học thuật (Academic Module) và đào tạo tổng quát (General Training Module) có chung đề thi NGHE và NÓI.
 1. Thang điểm IELTS như thế nào?

IELTS có các thang điểm từ 1 đến 9:

9 – Người dùng ngôn ngữ thông thạo (Expert user)

8 – Người dùng ngôn ngữ rất tốt (Very good user)

7 – Người dùng ngôn ngữ tốt (Good user)

6 – Người dùng ngôn ngữ khá (Competent user)

5 – Người dùng ngôn ngữ khiêm tốn (Modest user)

4 – Người dùng ngôn ngữ hạn chế (Limited user)

3 – Người dùng ngôn ngữ cực kỳ hạn chế (Extremely limited user)

2 – Người dùng ngôn ngữ rời rạc (Intermittent user)

1 – Không phải người dùng ngôn ngữ (Non user)

Bài viết liên quan