Tổng Quan về kỳ thi và chứng chỉ IELTS (Phần 1)

 1. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:
 2. IELTS là gì?
 3. IELTS do ai sáng lập?
 4. IELTS dành cho ai?
 5. GIẢI ĐÁP
 6. IELTS là gì?
 • IELTS là viết tắt của International English Language Testing System.
 • Là kỳ thi kiểm tra trình độ sử dụng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất.
 • Được công nhận bởi trường học, các cơ quan và tổ chức tại hơn 135 quốc gia trên thế giới như Anh, Úc, Canada, Mỹ,… .
 1. IELTS do ai sáng lập?

IELTS được đồng sở hữu bởi:

 • Hội Đồng Anh (British Council)
 • IDP tổ chức giáo dục Úc (IDP Education)
 • Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge ESOL)
 1. IELTS dành cho ai?

IELTS dành cho các thí sinh:

 • Có ý định học tập, làm việc và định cư tại các nước sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính.
 • Có mong muốn học tập và làm việc tại các trường học, cơ quan hay tổ chức (trong nước và quốc tế) yêu cầu sử dụng tiếng Anh.
 • Có nhu cầu kiểm tra trình độ sử dụng thành thạo tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.
 • Tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra của một số ngành nghề ở các trường đại học có liên quan đến tiếng Anh.
Bài viết liên quan