Phân biệt sự khác nhau giữa Chữ viết và Âm thanh

(Differences between Letters and Sounds)

Sẽ vô cùng cần thiết đối với bất cứ ai khi bắt đầu học một ngôn ngữ nào đó cũng nên nắm vững sự khác biệt giữa cách viết và đọc ngôn ngữ ấy. Tiếng Anh cũng vậy. Hãy cùng English Home đến với bài học hôm nay nào!

  1. Định nghĩa (Definition):

Chữ viết là yếu tố tạo nên từ, còn âm là yếu tố tạo nên cách đọc của từ.

Ví dụ: Với các chữ “n,a,m,e” chúng ta có  một từ “name” có nghĩa là tên gọi.
Và cách đọc chữ “name” được tạo ra bởi các nguyên âm và phụ âm là /n/, /ei/, /m/ –> /neim/

  1. Số lượng (Quantity):

Số lượng chữ viết ít hơn số lượng các âm. (Chữ viết: 26, Âm: 44)

Trong một số từ, số lượng các chữ và âm là giống nhau. Tuy nhiên trong các trường hợp khác số lượng chữ cái và âm có thể khác nhau. Ta có các ví dụ chứng minh sau đây:

Ví dụ 1: Số lượng chữ và âm giống nhau

Number

From

Ví dụ 2: Số lượng chữ và âm khác nhau

Name

Address

Six

Bài viết liên quan