MỘT SỐ CẤU TRÚC DIỄN ĐẠT TRONG WRITING BẠN NÊN ÁP DỤNG

 

  1. THERE IS A COMMON FALLACY THAT… (có một sự hiểu sai/ sai lầm phổ biến rằng…)

>>> There is a common fallacy that taking a gap year enables students to gain more real-life experiences. (có một sự hiểu lầm phổ biến rằng việc nghỉ học 1 năm sẽ giúp cho học sinh có thu được nhiều trải nghiệm thực tế).

 

  1. THERE HAS BEEN AN ACCELERATING TREND (THAT/OF)… (có một xu hướng ngày càng nhiều rằng…)

>>> There has been an accelerating trend of students taking a break from studying before pursuing tertiary education (Có một xu hướng ngày càng nhiều bạn trẻ nghỉ một năm trước khi học vào đại học/ cao học)

 

  1. TO FACE WIH THE DILEMMA OF/OVER … (đối mặt với tình thế khó xử…)

>>> Many students are faced with the dilemma of whether to take a gap year before pursuing higher education. (Có nhiều sinh viên đang đối mặt với tình thế khó xử liệu rằng có nên nghỉ 1 năm trước khi học đại học/ cao học hay không)

 

  1. STH IS/ARE ASCRIBED TO STH (cái gì được gây ra bởi cái gì)

>>> The rise of respiratory conditions could be ascribed to the recent increase in urban air pollution.

Source: Ryan

Bài viết liên quan