LETTERS AND SOUNDS

Khi bắt đầu bài học phát âm của khóa học Tiếng Anh Cơ Bản, việc đầu tiên các bạn cần đó là phân biệt sự khác nhau của Letters (Chữ Viết) và Sounds (Các Âm) trong tiếng Anh. Đây là bài học cơ bản nhất giúp các bạn dần dần làm quen với việc phát âm chuẩn ngôn ngữ này. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi!

  1. Letters (Chữ viết)

Khái niệm này chúng tôi đã nhắc đến trong phần từ vựng đầu tiên của bài học số 1. Letters (Chữ viết trong tiếng Anh) gồm có 26 chữ – chính là các chữ trong bảng chữ cái.

  1. Sounds (Âm)

Để phát âm chuẩn tiếng Anh, việc biết hết các âm và phát âm đúng các âm đó là điều rất quan trọng.Trong tiếng Anh có 44 âm được chia làm 2 nhóm: Nguyên âm và phụ âm.

Các nguyên âm: /ʌ/, /ɑ:/, /æ/, /e/, /ə/, /ɜ:/, /ɪ/, /i:/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʊ/, /u:/, /aɪ/, /aʊ/, /eɪ/, /oʊ/, /ɔɪ/, /eə/, /ɪə/, /ʊə/

Các phụ âm: /b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /p/, /r/, /s/, /ʃ/, /t/, /tʃ/, /θ/, /ð/, /v/, /w/, /z/, /ʒ/, /dʒ/

 

Bài viết liên quan