KHOÁ HỌC MIỄN PHÍ về viết Cover Letter, xây dựng Online Profile, trình bày CV và bài luận hiệu quả

Trường ĐH Sheffield hiện cung cấp khóa học miễn phí về viết cover letter, xây dựng online profile, trình bày CV và bài luận hiệu quả. Khóa học này hoàn toàn áp dụng được cả cho việc ứng tuyển học bổng hay công việc, và kéo dài 3h x 3 tuần thôi.

Nội dung cụ thể của khóa học bao gồm:
1. Nhận định kỹ năng của bản thân và tạo dựng thương hiệu cá nhân, tìm hiểu về các lỗ hổng trong profile; phân tích thông tin khóa học và công việc, tổ chức mà bạn định ứng tuyển.
2. Xây dựng CV và cover letter để gây ấn tượng tốt cho nhà tuyển sinh/tuyển dụng.
3. Cách thể hiện bản thân trong application forms và bài luận cá nhân với STAR technique.

  • Khóa học online trên futurelearn và các bạn có thể theo học luôn https://www.futurelearn.com/courses/writing-applications.
  • English Home thiết nghĩ rằng việc học những kỹ năng ứng tuyển này càng sớm thì cách thể hiện bản thân của bạn càng hiệu quả sớm, và không hề thừa thãi chút nào. Vậy nên hãy bắt đầu ngay thôi các bạn nhé!

Nguồn: Opportunity Hunting.

Bài viết liên quan