CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN VIÊN LIÊN HỢP QUỐC 2021 (TÀI TRỢ TOÀN PHẦN)

Tất cả chúng ta đều đang biết, đại dịch COVID-19 đang đặt ra những căng thẳng rõ rệt lên hệ thống y tế, các dịch vụ công cộng thiết yếu và cộng đồng toàn cầu. Và Liên Hợp Quốc cần sự hỗ trợ của các bạn, những người am hiểu và có kinh nghiệm về y tế với tư cách là 1 Tình nguyện viên. Vậy nếu bạn có khả năng, còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay!

Các lĩnh vực bạn có thể tham gia:

Health Professionals:

Medical: Intensivists,Respiratory Physicians, Pathologists, Radiologists, ICU/Anesthetic Nurses,Infection Control Nurses, Psychologists, Biomedical/Medical Laboratory Technicians, Physiotherapists

Public Health: Epidemiologists, Public Health Specialists, Health Statisticians, Health Surveillance Specialists

Non-Health Professionals:

Emergency & Crisis management: Health Emergency Managers, Child Protection Specialists

Programme Management: Monitoring & evaluation Specialists, Reporting, Gender-based Violence Project/Programme Specialists

Health systems Logisticians, Health Procurement Specialists, Health Supply Chain Specialists

Sanitation & Hygiene: Wash (with a focus on hygiene) Specialists, Medical Waste Management Specialists

Communications & Data management: Communications for Development Specialists, Information Management Specialist (with experience in health emergencies), Data Collection & Management Specialists (related to health)

Statistics & others: Socio-economic & Health Assessment Specialists, Economic Development Specialists, Livelihoods Specialists, Anthropologists, Sociologists

Thông tin về thời gian:

Thời lượng : Từ 3-12 tháng (có khả năng gia hạn)

Ngày bắt đầu: Nhiều người sẽ yêu cầu các ứng cử viên có mặt trong thông báo ngắn (1-2 tuần)

Điều kiện:

Phải có kinh nghiệm làm việc trong các tiêu chí trình độ trên

22 tuổi cho các nhiệm vụ tình nguyện quốc gia của Liên Hợp Quốc

Ít nhất 25 tuổi cho các nhiệm vụ Tình nguyện viên quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Lợi ích:

Trợ cấp hàng tháng để trang trải lương thực, nhà ở, nhu cầu cơ bản

  • Chỗ ở

Bảo hiểm y tế

Vé máy bay khứ hồi (Sau khi Hạn chế được dỡ bỏ)

Cách thức đăng kí: Update profile và CV tại link:  https://vmam.unv.org/

Xem thông tin chi tiết tại link:

https://www.unv.org/Volunteers-for-Novel-Coronavirus-COVID-19-pandemic-response

Bài viết liên quan