Chương trình giáo dục ngoại ngữ cho trẻ em theo chuẩn Cambridge

Giáo dục ngoại ngữ cho trẻ em, đặc biệt lứa tuổi từ 6-11 tuổi chưa bao giờ được quan tâm mạnh mẽ như thời gian gần đây từ các cơ quan quản lý nhà nước, cho đến từng gia đình, đặc biệt là Tiếng Anh, ngôn ngữ phổ biến nhất trong khoa học, cuộc sống và học tập trên toàn cầu. Vì vậy, làm thế nào để biết con em mình có trình độ tiếng Anh ra sao để đầu tư cho việc học tập của các bé chính xác nhất là câu hỏi thường trực của các bậc phụ huynh?  Để đánh giá được năng lực sử dụng Tiếng Anh như thế nào, các tổ chức chuyên về ngôn ngữ trên toàn cầu cũng nghiên cứu và cho ra đời nhiều tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. Tuy nhiên phổ biến, và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam dành cho các bé có độ tuổi từ 6-12 là các các chứng chỉ sau: Chứng chỉ Tiếng Anh Thiếu Nhi Cambridge (YLE); Chứng chỉ Tiếng Anh Thiếu Nhi TOEFL Primary và Chứng chỉ Tiếng Anh A1, A2 CEFR (khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ Châu Âu). Hiện nay, chứng chỉ tiếng Anh Cambridge dành cho trẻ em đang được nhiều sự quan tâm nhất từ các bậc phụ huynh tại Việt Nam, cũng như các quốc gia khác trên toàn thế giới.

Bài viết liên quan